Magazín o prírode a zdraví


BOZP: Vymedzovacie stĺpiky vám výrazne môžu

BOZP viete čo to znamená? Áno, skratka utvorená zo slov bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Vo svojej podstate sa jedná o o mezivědní odbor, ktorý možno inak opísať ako legislatívne stanovené pravidlá a opatrenia, vedúce k predchádzaniu poškodeniu ľudského zdravia pri vlastnej práci. Opatrenia vykonávané za účelom ochrany zdravia pracovníkov majú rôzne podoby, od značenia podláh cez zakrytovanie strojov až napríklad ohradenie zdroje nebezpečenstva.

Legislatíva BOZP

Ak sa pozrieme na samotné BOZP, narazíme na legislatívne ukotvenie. Ťažiskovým je zákon č. 262/2006 Zb. Zákonník práce. Z neho vychádzajú všetky základné požiadavky a ošetrenie vzťahu zamestnanec vs zamestnávateľ. Po Zákonníka práce existuje ešte zákon č. 309/2006 Zb. O zabezpečenie ďalších podmienok BOZP. Pri ešte dôkladnejším zameranie možno objaviť ďalšie predpisy a nariadenia, ktoré sú zamerané na konkrétne činnosti. Hlavnými úlohou BOZP je vykonávanie riadenia rizika. V praxi o vyzerá tak, že sú riziká analyzované, vypočítaný miera a ošetrená. Bezpečnostné technici, ktorí sa riadia týmto spôsobom najprv kontrolujú, ďalej vymýšľajú opatrenia a nakoniec ho aplikujú, čím odstráni alebo minimalizujú dané riziko.

Kto nesie zodpovednosť za BOZP?

BOZP by malo zaujímať všetkých, najmä však fyzické osoby, ktoré prichádzajú nejakým spôsobom s prácou. Všeobecne platí, že za trvalé zaistenie BOZP zodpovedá zamestnávateľ! S podnikovú hierarchiou sa tat zodpovednosť prenáša napríklad na vedúcich pracovníkov v rozsahu pracovných miest, ktorá aktuálne zastávajú. Porušenie BOZP môže mať najmä fatálne a následne trestnoprávne následky.

BOZP v praxi

Dnes nájdete v drvivej väčšine priemyselných prevádzok tzv. Plošné značenie ciest a komunikácií. Tento systém v obe skrýva eso v rukáve v podobe dokonalej prehľadnosti. Modelová situácia, ktorá donúti ľudskú psychiku vypočuť a ​​naozaj kráčať len po vyznačenom chodníku cez výrobnú prevádzku. Oproti tomu bežné označenia prostredníctvom čiar sa stále využíva, však s ochotou ľudí ho dodržiavať už je to znateľne horšie. Typickým prostredím, kde sa začalo používať značenie podláh pomocou pások boli sklady, však v dnešnej dobe už to nie je výsada týchto objektov. Stále častejšie sa s nimi stretávame na štadiónoch, v športových halách, nákupných centrách, zábavných parkoch, nemocniciach, školách, skrátene Vlaste kdekoľvek! Ďalším spôsobom, ako dosiahnuť to, aby zamestnanci nechodili tam, kde im hrozí nebezpečenstvo je použitie vymedzovacie stĺpiky.

Chcete tu publikovať článok, alebo získať spätný odkaz?

Kontaktujte nás e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Copyright © 2022 - created by Joomla4